Spoštovani, spletni naslov www.heritaste-project.eu uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.
Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?
HeritasteLe vie dei saperi e dei sapori - Poti okusov in doživetij

Opis projekta Nazaj

S projektom HERITASTE – Poti okusov in doživetij želimo izboljšati pokrajinsko in deželno konkurenčnost gospodarstva. S tesnim sodelovanjem turističnega in kulturnega sektorja lahko ugodimo vedno večjim zahtevam prebivalcev, ki želijo izboljšati svoje storitve in obojestransko poznavanje ter odstraniti še vedno obstoječe zgodovinske, kulturne in družbene prepreke. Poleg tega želimo ovrednotiti turistične, kmetijske, zgodovinske, kulturne in gospodarske posebnosti s promocijo tematskih poti, ki bi ovrednotenje tipičnih lokalnih izdelkov umestile v zgodovinsko kulturni kontekst, ki na čezmejnem območju ponuja številne znamenitosti.

Trajanje projekta: 1. november 2011 – 31. oktober 2014 (podaljšan do 31. marca 2015)

Splošni cilj projekta je razvoj trajnostnega turizma v obmejnih podeželskih območjih – turizma, ki temelji na povezavi med izdelki in tipičnimi lokalnimi jedmi ter naravno in kulturno dediščino. Splošni cilj projekta neposredno prispeva k doseganju prednostne naloge 2 Operativnega Programa - Konkurenčnost in na znanju temelječa družba.

Projekt sledi štirim glavnim ciljem:

  1. ohraniti/izboljšati kakovost tipičnih in tradicionalnih izdelkov;
  2. opredeliti strategijo za spodbujanje območja in njegovih izdelkov;
  3. oceniti turistično ponudbo z okrepitvijo kulturnih dejavnikov;
  4. okrepiti zmogljivosti trženja značilnih lokalnih izdelkov;

…in sledečim operativnim ciljem:

  • ohraniti in razviti tipične lokalne izdelke čezmejnega območja;
  • ohraniti in oživeti značilne stare (avtohtone) sorte v vinogradništvu, sadjarstvu in vrtnarstvu, kot pomemben del kulturne dediščine in identitete območja;
  • zagotoviti (spremljati), kakovost izdelkov in tipičnih jedi čezmejnega območja;
  • povečati stopnjo ozaveščenosti in usposobljenost gospodarstvenikov, turističnih delavcev in širše javnosti o lokalnih proizvodih;
  • izboljšati prepoznavnost in posledično tudi trženje tipičnih lokalnih proizvodov s pomočjo promocijskih dejavnostih (prireditve, oglaševanje v medijih).

Operativni cilji projekta bodo prispevali k uresničitvi operativnega cilja osi 2 - skupni razvoj turističnega potenciala in s tem tudi promocije in trženja lokalnih izdelkov. Z doseganjem teh ciljev bomo prispevali k povezavi med kmetijstvom in turizmom, prepoznavanju tipičnih izdelkov in boljšo uporabo neizkoriščenega turističnega potenciala.

Projekt je v skladu z Lizbonsko in Göteborško strategijo, saj spodbuja izboljšanje privlačnosti držav članic in regij, zagotavlja primerno kakovost in korektni nivo storitev, ohranja okolje ter spodbuja rast gospodarstva, ki temelji na znanju.

Projekt združuje enogastronomsko in zgodovinsko kulturo treh območij - ozemlje Furlanije Julijske krajine, del Benečije (Pokrajini Padova in Benetke) in nekatere slovenske regije (Goriška in Obalno-kraška regija). Med-regijsko in čezmejno sodelovanje je značilno predvsem za Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo, ki sta povezani preko kulturne in zgodovinske tradicije ter obsežno gospodarsko izmenjavo, in se trudita, da bi to sodelovanje še izboljšali. Program Italija-Slovenija 2007-2013 je omogočil povezanost čezmejnih regij in tesno sodelovanje med njimi ter povzdignil njihov pomen.

Zavedati pa se moramo, da lahko zaradi globalizacije in spremembe načina življenja ter močnih selitvenih tokov, tradicionalni lokalni tipični pridelki/izdelki potonejo v pozabo. Zato je promocija tega območja izrednega pomena, da se ohrani bogata kulturna in zgodovinska dediščina teh krajev. Izobraževanje sedanjih in potencialnih ponudnikov, prenos znanja na mlajše generacije, povezovanje ponudbe s turizmom in ozaveščanje porabnikov - to so priložnosti, ki jih je potrebno izkoristiti. Z izmenjavo izkušenj med projektnimi partnerji, s skupnim izobraževanjem in z realizacijo naučenih veščin tistih, ki se udejstvujejo na področju gostinstva, turizma in kmetijstva se bo izboljšala možnost za razvoj turizma (kmečki turizem, enogastronomski turizem, eko turizem).